Miroljubivi ratnik online dating dating online personals totally


Neke blagodati smo potanko spoznali, a neke nismo niti to možemo.

Samo Allahu, azze ve dželle, zahvaljujemo na svemu tome, i neka je salavat i selam na sve Njegove vjerovjesnike i sve sljedbenike Istine do Sudnjega dana.

U novije vrijeme mnogi učenjaci su analizirali život Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, odabirući različite metode u samom pristupu ovoj tematici kao i pokušaju usklađivanja praktičnog života Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i savremenih životnih izazova pred kojima u beznađu cijelo čovječanstvo stoji paralizirano.

Riječi preporuke muslimanima za čitanje i proučavanje ovog djela smatramo suvišnim, ali koristimo ovu priliku da ovo djelo preporučimo svim nemuslimanima, kako bi se upoznali sa biografijom onoga koji je poslan svim ljudima do Sudnjeg dana.

Allaha molimo da obilato nagradi svakog pojedinca koji na bilo koji način pomaže rad džemata te na taj način omogućava džematu da uspješno realizira mnoge projekte od kojih je i izdavanje ovog vrijednog djela.

Molimo Uzvišenog Allaha da obilato nagradi autora, prevodioca, izdavača i sve one koji su na bilo koji način učestvovali i pomogli u izdavanju i štampanju ovog djela.

Ciljevi i principi džemata "Hidžra" su sljedeći: ■ Zalažemo se za izvorni Islam, utemeljen na Kur'anu i sunnetu, a protiv smo svake novotarije u vjeri; 1 Prijevod značenja Muhammed, 7.

Hvala Allahu i na ovoj posebnoj blagodati kojom nam je, kao kolektivu, dže- matu "Hidžra", ukazao počast da budemo pomagači islama i radimo na njegovom širenju i vraćanju ponosa islamu i muslimanima.